Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Hvad er Akroyoga?

Peter Hunter

Akroyoga er en relativt ny bevægelsesform, som kombinerer elementer fra yoga, akrobatik og thai-massage. Man kan dele akroyoga op i "solar" og "lunar" praksis, (hhv. sol og måne) hvor den første lægger vægt på akrobatiske, kraftfulde og dynamiske elementer, og den sidste lægger vægt på mere bløde, overgivende og følende kvaliteter.

Det er oftest det akrobatiske i akroyoga, som er mest synligt, især fordi mange synes, det er så sjovt. Men vil man ikke kun op og flyve højt og udfordre sin frygt, er der et væld af lækre måder at massere og strække hinanden, både i luften og på gulvet, som man kan lære, hvis man gerne vil have hele akroyoga-pakken.

akroyoga+er+sjovt.jpg

Når man dyrker akroyoga, består den grundlæggende opstilling af tre personer, der har rollerne base, flyver og spotter. Som du kan gætte dig til, skal basen bære flyveren, og spotteren skal stå ved siden af og sørge for, at et eventuelt fald ikke er farligt. 

Til hver rolle knyttes forskellige kvaliteter. At være BASE kræver et roligt, tryghedsskabende temperament, og stabilitet er den primære kvalitet. At være FLYVER kræver mod og tillid, en villighed til at lade sig blive båret og stole på "underlaget". At være SPOTTER kræver først og fremmest nærvær og styrke, da man er den, som skal kunne gribe, altså facilitere en sikker læringsproces for de andre. For alle er lyttekunsten et smukt mål at have for ... øre, når man træner sammen - god, venlig kommunikation!

Jeg har dyrket akroyoga i snart tre år og har undervist i mere end to. Jeg har især undervist meget sammen med Julie Hendel - for at få et visuelt billede af, hvad akroyoga er, kan du eventuelt se os i aktion på nedenstående video, den flotteste video vi har lavet sammen, og som er produceret af Kasper Karup:

Mere om akroyoga

I min StudieRetningsOpgave (SRP) fra min studentereksamen på VUF skrev jeg i fagene fysik (A) og matematik (A) om akroyoga. Der beskrev jeg akroyoga således:

Trio-stilling uden spottere

Trio-stilling uden spottere

Hvad er Akroyoga? Akroyoga er en ny og voksende bevægelsestrend, der, som navnet antyder, kombinerer elementer fra yoga og akrobatik[1]. Siden 1999 har ordet været brugt af J. Goldberg og E. Poku[2] i Canada til at beskrive deres egenartede blanding af yoga, akrobatik og dans/performance. Og siden 2006 har J. Nemer og J. Klein[3] i Californien brugt udtrykket til at beskrive deres blanding af yoga, akrobatik og thai-massage.

Man lærer inden for begge skoler at bære hinandens vægt, stole på hinanden og arbejde med balance og kropskontrol i trygge rammer. Akroyoga differentierer sig fra de discipliner konceptet bygger på på følgende måder: Der laves kun få spring eller kast – i modsætning til traditionel akrobatik; der er mere fokus på dialog end på vejrtrækningen – i modsætning til traditionel yoga; og mht. massage er modtageren ofte oppe i luften, i modsætning til traditionel thai-massage, hvor modtageren ligger ned.

Især det sociale aspekt ved akroyoga er vigtigt – mange nævner dette, når de forklarer, hvad de kan lide ved disciplinen. God kommunikation er nødvendig når man praktiserer akroyoga, da kravene til teknik og samarbejde er høje.

Der er tre roller inden for akroyoga: ”Basen”, der bærer flyveren, oftest fra en liggende stilling. ”Flyveren”, der bliver båret på basens hænder og fødder. Og ”Spotteren”, der står ved siden af og er klar til at gribe, hvis der sker et fald. Målet med træningen er at holde flyveren i statiske (yoga-inspirerede) stillinger eller hjælpe vedkommende igennem dynamiske flows, hvor en serie af bevægelser ender, der hvor den startede før næste runde begynder.

Akroyoga er altså en spirende bevægelsestrend, der på linje med fx Parkour[4] har gjort sit indtog i Danmark og internationalt inden for de sidste ti år med foreninger, organisationer og læreruddannelser til følge[5]

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Acroyoga

[2] http://acroyoga.com/about-us

[3] http://www.acroyoga.org/about/the-acroyoga-practice

[4] http://www.streetmovement.dk/about-us/ - http://en.wikipedia.org/wiki/Parkour

[5] Fx Akroyoga København og Akroyoga Århus, to idrætsforeninger.

30 tons CO2 offsettet ved HwH Workshops

Peter Hunter

For nylig hostede jeg 3 donationsbaserede håndstandsworkshops, hvor alle donationerne fra deltagerne offsettede i alt 30,5 tons CO2 igennem en svensk myClimate partner. Dette gør mig så glad! Det har været så meningsfuldt, at jeg ville ønske for alle at de også organiserer noget, hvor du 1) deler noget du elsker og 2) dedikerer donationerne til et formål, som betyder noget for dig. ♥

Handstand with Hunter Workshops 2018

Jeg har en personlig regel om at offsette den aktuelle rejse + en forrig rejse hver gang jeg rejser uden for DK, hvilket burde føre til at alle mit livs rejser bliver offsettet på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Jeg har beregnet, med de 25 gange jeg har fløjet over Atlanten for at besøge min familie i Georgia, USA, plus andre rejser, at jeg har haft et udslip på mindst 100 tons CO2 igennem mit liv. 

Pt har jeg doneret i alt 6077 DKK svarende til 35,7 tons CO2 (gsn. pris: 170 DKK pr. ton CO2), så jeg er ca. 1/3 til måls. (Målet er at gennemføre dette LANGSOMT, siden ikke at rejse er MEGET bedre end offsetting klimamæssigt). Workshopsne tog uger, hvor min fortløbende forpligtigelse allerede har taget år.

Dette er mit personlige forpligende system for at leve på en måde som jeg vil være stolt af mange år ude i fremtiden. Dette er noget jeg gerne vil fortælle til mine børn.

Dette er den første gang jeg har brugt min undervisning til samme formål. At samle folk for at øve sig, leve igennem kroppen (embodied living), reflekter og have det sjovt er så meningsfuldt I SIG SELV og er en bæredygtig aktivitet at være engageret i på så mange niveauer: det fysiologiske, det sociale og selv det samfundsmæssige (bare tænk på alle de måder du ku udlede mere CO2 på end at stå på hænder for at underholde dig selv) At dedikere det økonomisk til noget meget større end nogen af os kan overskue (CO2 krisen) tilføjer bare endnu et dybt lag af mening.

Venstre: Århus workshop, afsluttende udholdenhed mod væg. Højre: 1ste CPH workshop, indledningsvis skriftlig reflekterende arbejde. Note: Billeder fra 2nd CPH workshop er mistet! meget irriteret på mig selv og min elektronik, ingen backup... :(

Selvom jeg regner med at leve af at undervise, så er dette en vigtig reminder om at de kompetencer jeg nu engang har som håndstander og underviser er (eller burde være, i alt fald!) værd at dyrke og dele med venner og fremmede, uanset pengene. Jeg er sikker på mange lærere har det på samme måde inden for deres felt.

Tak til alle jer som joinede og bidrog med jeres tid, energi og penge. ♥

Hvis du vil sætte en lignende system op for, hvordan du vil passe på fremtidens klima, så har jeg lavet et adapterbart excel-ark for at hjælpe dig på vej: