Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Akroyoga og selvudvikling

Peter Hunter

Her er en analogi imellem akroyogaens og selvets udvikling som jeg har tænkt på for nylig.

I akroyoga forsøger man at bære (mindst) et andet menneske, og hvis balancen svigter, falder personen ned. Målet er at reducere udsvingene i flyverens tyngdepunkt ift. basens understøttelsesfalde så meget at flyveren kan blive i luften, og derefter at reducere udsvingene yderligere for at muliggøre en legende og kreativ bevægelsesprocess. Hvis udsvingene elimineres helt (nul bevægelse), vil muligheden for udfolde sig og have det sjovt også være væk. Strukturen vil være stivnet. Målet er altså en dynamisk, funktionel balancetilstand imellem to ekstremer: faldet og fastlåstheden.

I selvets udvikling forsøger man også at finde en dynamisk balancetilstand, der både sikrer selvopretholdelse, men som samtidig ikke fastfryser individet i statiske adfærds- og reaktionsmønstre. Billedligt talt er dette en balance imellem livet og døden. Sundhed består i at kunne, når man skal – altså at kunne adaptere til og reagere hensigtsmæssigt på et stort spektrum af mulige omstændigheder, inklusive uforudsete, kaotiske og pludselige situationer. Dette er livets dans – det går ikke at stå stille. Hvis ikke altså et stilstående, statisk liv ikke er værd at leve.

Grundlæggende er tingene – selvet eller akroyoga-bevægelser – flydende, ikke faste, i dynamisk balance, ikke statisk geometri. Det er uundgåeligt at falde og at møde smerte. (Alene dermed kan sammenligne akroyoga-praksissen og livet. Og parkour-praksissen og livet!)

Hvordan etablerer vi en praksis, som er i vedblivende bevægelse? En proces der bliver ved med at gribe sig selv og hverken dør i mødet med forstyrrelser eller stagnerer i forudsigelige mønstre?

Disse spørgsmål har per definition ingen færdige svar. Ethvert forsøg på definitivt at besvare dem vil med det samme stå for fald, for livet ændrer sig. Pludseligt. De tilhører altså en kategori af spørgsmål, som har svar i bevægelse - flydende, impermanente svar. Jeg håber, du vil være med til at besvare dem sammen med mig.