Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Akroyoga i Berlin

Peter Hunter

Jeg har fire gange været i Berlin for at dyrke akroyoga (UAR I, II, III og IV v. Jeppe Skovgaard og Lucie Beyer). De sidste to gange har jeg været med som assistent. Jeg har haft begrænset tid til at se den historiske by, men til gengæld har jeg haft rigtig meget tid på og over måtterne i færd med at træne. Her er nogle billeder fra de gange, jeg har været i Berlin på Akroyoga-kursus.

Pictures from my four acroventures to Berlin, the two latest of which I was honored to be assisting.