Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Filtering by Category: Akroyoga

Hvad er Akroyoga?

Peter Hunter

Akroyoga er en relativt ny bevægelsesform, som kombinerer elementer fra yoga, akrobatik og thai-massage. Man kan dele akroyoga op i "solar" og "lunar" praksis, (hhv. sol og måne) hvor den første lægger vægt på akrobatiske, kraftfulde og dynamiske elementer, og den sidste lægger vægt på mere bløde, overgivende og følende kvaliteter.

Det er oftest det akrobatiske i akroyoga, som er mest synligt, især fordi mange synes, det er så sjovt. Men vil man ikke kun op og flyve højt og udfordre sin frygt, er der et væld af lækre måder at massere og strække hinanden, både i luften og på gulvet, som man kan lære, hvis man gerne vil have hele akroyoga-pakken.

akroyoga+er+sjovt.jpg

Når man dyrker akroyoga, består den grundlæggende opstilling af tre personer, der har rollerne base, flyver og spotter. Som du kan gætte dig til, skal basen bære flyveren, og spotteren skal stå ved siden af og sørge for, at et eventuelt fald ikke er farligt. 

Til hver rolle knyttes forskellige kvaliteter. At være BASE kræver et roligt, tryghedsskabende temperament, og stabilitet er den primære kvalitet. At være FLYVER kræver mod og tillid, en villighed til at lade sig blive båret og stole på "underlaget". At være SPOTTER kræver først og fremmest nærvær og styrke, da man er den, som skal kunne gribe, altså facilitere en sikker læringsproces for de andre. For alle er lyttekunsten et smukt mål at have for ... øre, når man træner sammen - god, venlig kommunikation!

Jeg har dyrket akroyoga i snart tre år og har undervist i mere end to. Jeg har især undervist meget sammen med Julie Hendel - for at få et visuelt billede af, hvad akroyoga er, kan du eventuelt se os i aktion på nedenstående video, den flotteste video vi har lavet sammen, og som er produceret af Kasper Karup:

Mere om akroyoga

I min StudieRetningsOpgave (SRP) fra min studentereksamen på VUF skrev jeg i fagene fysik (A) og matematik (A) om akroyoga. Der beskrev jeg akroyoga således:

Trio-stilling uden spottere

Trio-stilling uden spottere

Hvad er Akroyoga? Akroyoga er en ny og voksende bevægelsestrend, der, som navnet antyder, kombinerer elementer fra yoga og akrobatik[1]. Siden 1999 har ordet været brugt af J. Goldberg og E. Poku[2] i Canada til at beskrive deres egenartede blanding af yoga, akrobatik og dans/performance. Og siden 2006 har J. Nemer og J. Klein[3] i Californien brugt udtrykket til at beskrive deres blanding af yoga, akrobatik og thai-massage.

Man lærer inden for begge skoler at bære hinandens vægt, stole på hinanden og arbejde med balance og kropskontrol i trygge rammer. Akroyoga differentierer sig fra de discipliner konceptet bygger på på følgende måder: Der laves kun få spring eller kast – i modsætning til traditionel akrobatik; der er mere fokus på dialog end på vejrtrækningen – i modsætning til traditionel yoga; og mht. massage er modtageren ofte oppe i luften, i modsætning til traditionel thai-massage, hvor modtageren ligger ned.

Især det sociale aspekt ved akroyoga er vigtigt – mange nævner dette, når de forklarer, hvad de kan lide ved disciplinen. God kommunikation er nødvendig når man praktiserer akroyoga, da kravene til teknik og samarbejde er høje.

Der er tre roller inden for akroyoga: ”Basen”, der bærer flyveren, oftest fra en liggende stilling. ”Flyveren”, der bliver båret på basens hænder og fødder. Og ”Spotteren”, der står ved siden af og er klar til at gribe, hvis der sker et fald. Målet med træningen er at holde flyveren i statiske (yoga-inspirerede) stillinger eller hjælpe vedkommende igennem dynamiske flows, hvor en serie af bevægelser ender, der hvor den startede før næste runde begynder.

Akroyoga er altså en spirende bevægelsestrend, der på linje med fx Parkour[4] har gjort sit indtog i Danmark og internationalt inden for de sidste ti år med foreninger, organisationer og læreruddannelser til følge[5]

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Acroyoga

[2] http://acroyoga.com/about-us

[3] http://www.acroyoga.org/about/the-acroyoga-practice

[4] http://www.streetmovement.dk/about-us/ - http://en.wikipedia.org/wiki/Parkour

[5] Fx Akroyoga København og Akroyoga Århus, to idrætsforeninger.

Artikel i Politiken om Akroyoga

Peter Hunter

Her er en artikel i Politiken om akroyoga fra lørdag d. 11. april 2015. Først er der billederne, hvor jeg selv og nogle akrokammerater er med, derefter kommer teksten til sidst. Der er også et link neden under til en video med Per Munch, der skal teste akroyoga sammen med Line og Jeppe. Jeg er glad for, at jeg kom til Mandags-drop-in med Line den dag, journalisterne også var der, hvor jeg mere eller mindre tilfældigt blev spurgt, om jeg ville demonstrere lidt akroyoga til fotografen. Så har jeg prøvet at være i avisen. Et rush, I tell you.

SRP om Akroyoga (mat/fys)

Peter Hunter

Jeg har skrevet min SRP-opgave om akroyoga. Det lyder for godt til at være sandt, men det passer! Og jeg har fyret den af. Fagene er matematik og fysik, begge på A-niveau. For dig der ikke gider noget med tal og sådan, du kan frit scrolle ned til de links, der går til mit arbejdes resultater - en matematisk model (Geogebra) hvormed du kan udregne dit tyngdepunkt i en hvilken som helst stilling. Du kan også se et eksempel på brug af modellen - jeg har analyseret akroyogastillingen Dråben (performed by Lene L. og Emil B!). Og sidst, men ikke mindst, en udvidet analyse af stillingen Flaget (performed by Cecilie C. and yours truly!) Derudover er der et par andre fede billeder som du måske er med på i opgaven.

Du kan downloade min fulde SRP-opgave i word-format her:

Her er abstractet, konklusionen, links og tak til... fra min opgave:

- Acroyoga -

Acroyoga is a new school of movement, which has spread from the United States and Canada to Europe and the rest of the world within the last decade. Acroyoga is a partner-sport about lifting and holding each other in yoga poses using strength, mobility and balance. The goal of this paper is to show that these poses can be analyzed with regards to balance in two dimensions using theory from mathematics and mechanical physics. Central to this work are the branches of mathematics called integral calculus and vector space, and the concepts center of mass, torque and moment of inertia from physics. Because the scope of this analysis is limited to analyzing static positions, the concepts of angular momentum and velocity are not used here. Part of the results of my work is development of a model for calculating a person’s center of mass using a picture and then applying this model to an acroyoga pose, demonstrating mathematically why the pose is balanced. Most importantly, I have completed a more complex analysis of an advanced acroyoga pose wherein the combined center of mass of two people is calculated using vectors, again showing mathematically that the pose is balanced. In this analysis, the calculated torque forces of each person cancel each other out with a high degree of precision. Because measuring the mass of an individual body part is difficult, all calculations relied on table values of average percentages of what the mass of each body part is relative to the total mass of a body. All results were in accordance with the predictions of the related theory: a satisfying outcome given the high degree of complexity inherent to quantitative measurements of humans. In conclusion, I have shown that acroyoga poses can be treated mathematically using mathematical and physical concepts, and that center of mass, combined center of mass, and torque forces can be calculated with the developed model.

 - Konklusion -

I denne opgave har jeg redegjort for relevant matematisk og fysisk teori, som jeg har brugt til at analysere akroyogastillinger. Først har jeg har redegjort for vektor- og integralregningen. Vektorregningen lægger fundamentet for teorien omkring legemers massemidtpunkter og kraftmomenter, ligesom integralregningen gør for teorien om inertimomenter. Jeg har vist hvordan integralregningen bruges til at udlede formler for bestemte inertimomenter, herunder et inertimomentet man ikke kan slå op i en formelsamling. Disse formler har jeg brugt til at beregne inertimomenter for en person i to akroyogastillinger. Jeg har vha. teorien om vektorer og legemers massemidtpunkter skabt brugbare modeller[1] i Geogebra, der kan udregne en persons massemidtpunkt, to personers massemidtpunkt og det fælles massemidtpunkt. I de to analyserede stillinger, Dråben og Flaget, har beregningerne vist, at det samlede massemidtpunkt ligger over stillingens understøttelsesflade, hvilket tilfredsstiller betingelserne for balance, som begrebet er defineret inden for biomekanikken. Jeg har derudover eftervist ved beregning, at den afbillede, avancerede akroyogastilling Flaget er i ligevægt pga. lige store, modsatrettede kraftmomenter, hvor de indgående kræfter er tyngdekræfter, der virker på personerne i stillingen. Alt i alt har jeg vist, at akroyogastillinger kan behandles matematisk, og at man kan vise teoretisk, at en stilling er i balance ved at analysere den i computerprogrammet Geogebra.

[1] Som jeg har delt på de sociale medier for akroyoga-miljøet

- Links til filer -

Fil 1 – ”Generel model for massemidtpunktsberegning” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/410253

Fil 2 – ”Massemidtpunktsanalyse af Dråben” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/410371

Fil 3 – ”Massemidtpunktsanalyse af Flaget” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/411477

- Tak til... -

Jeg vil gerne sige tak til de følgende, der har været en stor hjælp ved skrivning af denne opgave.

  • ·         Lene L. og Emil B. for at demonstrere Dråben
  • ·         Tak til Julie H. (Aka. Cecilie H.C.) for at demonstrere Flaget, Fuglen og Blyanten med mig.
  • ·         Emil I. og Christina S. for at demonstrere star-på-base-oven-på-endnu-en-base med mig.
  • ·         Rikke V. – Valterri R. - Julie F. - Emil I. – Lea ”love” G. for at være med på billederne i bilag 1!
  • ·         USG-holdet på Islands brygge for at hjælpe med fotografering
  • ·         Alle de bevægelsesnørder jeg kender, inkl. alle i akroyoga-miljøet og alle fysioterapeuterne og ikke mindst alle forfatterne på min litteraturliste.
  • ·         Mine lærere, der gav mig lov til at skrive om akroyoga!

The Butterfly

Peter Hunter

Here is Julie and I practicing the butterfly together. The butterfly is a high side-star on one hand, a rather difficult move to perform.

Here is a video from October '14, showing a successful butterfly on both sides!

And here is a picture from November '14, from our first semi-professional video-shoot on Nordhavn - see the video here.

Julie and I were lucky to catch the last sun of the day on this video, which we took in August, when the butterfly first became part of our repertoire.

Session med Julie

Peter Hunter

Her træner vi nogle rimelig avancerede pops. "Popping" er når man smider eller kaster flyveren fra en stilling til en anden, i modsætning til at "gå" overgangen med kontrol og kontaktpunkter hele vejen.

Vi får bl.a. prøvet kræfter med

  • Pop op til star fra folded-leaf-indgang.
  • Pop ned fra star til bird (!) -  virkelig fed bevægelse
  • Pop fra backbird til reverse bird (!) - også et sejt og udfordrende kast. (Se også denne video, hvor Lea og jeg udfører den tre gange)