Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Filtering by Category: Bøger og Litteratur

Kronik om de sociale medier

Peter Hunter

Afsluttende skriftlig dansk eksamen, 2015. Jeg valgte en kronik, og fik i første omgang karakteren 10 - så klagede jeg, og fik forhøjet karakteren til 12. Udgangspunktet er en kronik i Information skrevet af Stine Bjerre Herdel med titlen ”Tag dig selv og de sociale medier mindre højtideligt

Read More