Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Filtering by Category: Håndstand

30 tons CO2 offsettet ved HwH Workshops

Peter Hunter

For nylig hostede jeg 3 donationsbaserede håndstandsworkshops, hvor alle donationerne fra deltagerne offsettede i alt 30,5 tons CO2 igennem en svensk myClimate partner. Dette gør mig så glad! Det har været så meningsfuldt, at jeg ville ønske for alle at de også organiserer noget, hvor du 1) deler noget du elsker og 2) dedikerer donationerne til et formål, som betyder noget for dig. ♥

Handstand with Hunter Workshops 2018

Jeg har en personlig regel om at offsette den aktuelle rejse + en forrig rejse hver gang jeg rejser uden for DK, hvilket burde føre til at alle mit livs rejser bliver offsettet på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Jeg har beregnet, med de 25 gange jeg har fløjet over Atlanten for at besøge min familie i Georgia, USA, plus andre rejser, at jeg har haft et udslip på mindst 100 tons CO2 igennem mit liv. 

Pt har jeg doneret i alt 6077 DKK svarende til 35,7 tons CO2 (gsn. pris: 170 DKK pr. ton CO2), så jeg er ca. 1/3 til måls. (Målet er at gennemføre dette LANGSOMT, siden ikke at rejse er MEGET bedre end offsetting klimamæssigt). Workshopsne tog uger, hvor min fortløbende forpligtigelse allerede har taget år.

Dette er mit personlige forpligende system for at leve på en måde som jeg vil være stolt af mange år ude i fremtiden. Dette er noget jeg gerne vil fortælle til mine børn.

Dette er den første gang jeg har brugt min undervisning til samme formål. At samle folk for at øve sig, leve igennem kroppen (embodied living), reflekter og have det sjovt er så meningsfuldt I SIG SELV og er en bæredygtig aktivitet at være engageret i på så mange niveauer: det fysiologiske, det sociale og selv det samfundsmæssige (bare tænk på alle de måder du ku udlede mere CO2 på end at stå på hænder for at underholde dig selv) At dedikere det økonomisk til noget meget større end nogen af os kan overskue (CO2 krisen) tilføjer bare endnu et dybt lag af mening.

Venstre: Århus workshop, afsluttende udholdenhed mod væg. Højre: 1ste CPH workshop, indledningsvis skriftlig reflekterende arbejde. Note: Billeder fra 2nd CPH workshop er mistet! meget irriteret på mig selv og min elektronik, ingen backup... :(

Selvom jeg regner med at leve af at undervise, så er dette en vigtig reminder om at de kompetencer jeg nu engang har som håndstander og underviser er (eller burde være, i alt fald!) værd at dyrke og dele med venner og fremmede, uanset pengene. Jeg er sikker på mange lærere har det på samme måde inden for deres felt.

Tak til alle jer som joinede og bidrog med jeres tid, energi og penge. ♥

Hvis du vil sætte en lignende system op for, hvordan du vil passe på fremtidens klima, så har jeg lavet et adapterbart excel-ark for at hjælpe dig på vej: