Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

DEMOVIDEO: Acrocats

Blog (DK)

DEMOVIDEO: Acrocats

Peter Hunter

Kæmpe tak til Kasper for at filme og redigere. Følg hans Acroyoga projekt: Nûna.

Det var november, det var overskyet og det var koldt. Jeg havde mit eget videokamera med, og lavede nogle meta-optagelser af hele processen, som jeg måske lægger ud snart. Det foregik i en jungle af byggematerialer, grus og stål - et sted der inviterer til kreativ bevægelse og frihed generelt, fordi "legepladsens" midlertidighed ægger én til springe ud i det - før det er for sent og bygningerne bliver depressivt undertrykkende. Det bliver de jo i kraft af deres renhed, deres stil og deres linjer - bevæg dig her, ikke der, sådan peger arkitekturen slet skjult på, hvordan "man" forventer, at folk traver igennem bygningen - fuldstændig ifølge funktionen, fuldstændig kedeligt. (Tjek desuden min post om Acrotektur ud!) Respekt for parkour-bevægelsen (og Streetmovement.dk) for at gøre op med det og inspirere til at bryde rammerne.

Dette er, hvad man får, når man blander en masse træning, professionel kamera-føring og en leopard-heldragt med en rå byggeplads i Nordhavnen.