Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Hvorfor økonomisering er dårligt

Blog (DK)

Hvorfor økonomisering er dårligt

Peter Hunter

Her er to gode artikler om økonomi-faget fra information

Fire historiefortællende idéhistorikere sætter fokus på økonomi som levet liv i en ramsaltet kritik af økonomividenskabens abstrakte modelmageri og dens grundantagelser om individets nyttemaksimering og markedssamfundets velsignelser

Økonomernes teorier og vækstmodeller duer ikke længere som redskab til at forstå og forvalte samfundsudviklingen, der vil blive præget af massekommunikation og af knaphed, siger økonomen Jørgen Ørstrøm Møller

Det er efterhånden blevet tydeligt for mig, at mennesketsynet, som økonomifaget tager udgangspunkt i, ikke passer. Vi er ikke (100%) rationelle, og vores mentale liv er i høj grad styret af emotioner og dybere-liggende systemer end et altid-bevidst, analytisk mentalt liv... Og personligt mener jeg ikke, at vi i virkeligheden gør alting for vores egen skyld. 

Den store kanon inden for sociobiologi, Edward O. Wilson, siger, at vi ikke er selviske, og at vores overlevelse afhænger af gruppen, og hvordan den fungerer. Medlemmer i grupper, der samarbejder og støtter hinanden, har større overlevelsesrate end i grupper, hvor den modsatte adfærd dominerer. Gavmildhed, det at dele og gøre noget for andre og med andre er meget vigtigere i menneskelig adfærd end økonomisk rationalitet.
— Jørgen Ørstrøm Møller, professor i økonomi v. CBS

Når det er sagt, så har økonomifagets udgangspunkter nogle fordele og giver os en masse brugbare redskaber. Et simpelt menneske er nemmere at regne med, og det er svært at tage et mere kompleks udgangspunkt, uden at gøre teorierne og redskaberne meget besværlige, måske unyttige, at bruge. Men... Økonomiseringen af alt er sket uhyggeligt effektivt og hurtigt - resultaterne er i mange tilfælde forfærdelige (når fx profitmaksimering er målet). Hvad skal vi bruge økonomi til, når den menneskelige bevidsthed langsomt fatter, at maksimering er en blindgyde? Hvordan ser de økonomi-studerende på de voksende økologisk-orienterede strømninger i samfundet? Jeg kan sige hvordan jeg selv ser på dem: Indefra.