Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Artikel i Politiken om Akroyoga

Peter Hunter

Her er en artikel i Politiken om akroyoga fra lørdag d. 11. april 2015. Først er der billederne, hvor jeg selv og nogle akrokammerater er med, derefter kommer teksten til sidst. Der er også et link neden under til en video med Per Munch, der skal teste akroyoga sammen med Line og Jeppe. Jeg er glad for, at jeg kom til Mandags-drop-in med Line den dag, journalisterne også var der, hvor jeg mere eller mindre tilfældigt blev spurgt, om jeg ville demonstrere lidt akroyoga til fotografen. Så har jeg prøvet at være i avisen. Et rush, I tell you.