Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Blog (DK)

Hvordan jeg fik et snit på 12,6

Peter Hunter

Jeg gik på Det Frie Gymnasium i 2008 - 2010. Jeg tegnede i alle timerne, lavede kun skriftlige lektier og havde en høj fraværsprocent. Jeg droppede ud efter halvandet år, fordi mine forældre krævede, at jeg lærte at ryge, male og stjæle mindre.

Mit livs overskrifter var sidenhen: Rehabilitation (8 mndr.), Gerlev Idrætshøjskole (1 år), Flow Dance Academy (1 år), Stepz (2 mndr.), værnepligt (Søværnet, 4 mndr.), trappevasker (6 mndr.) og så: Studenterkursus (2 år).

Vil du høre, hvordan jeg fik et permanent eksamensresultat på 12,6 på de to år? Jeg planlagde ikke, at det skulle ske, men jeg forsøgte i løbet af de to år at gå til min skolegang med en afslappet kampånd og en vedholdende taktik.

Her er historien: Jeg gik på Voksenuddannelsescentret Frederiksberg (VUF) i 2013-2015 og blev student på to år. Jeg har en amerikansk mor og satsede første år på at tage engelsk på A-niveau som selv-studerende. Det betyder, at man får hele pensum i en stor bunke, og så skal man ellers til både skriftlig og mundtlig eksamen. Det gik heldigvis godt, og det gav luft i skemaet på andet år, hvor jeg ikke behøvede følge Engelsk B. Jeg hævede Fysik fra B til A, som erstattede et ekstra C-fag - dette betød, at jeg færdiggjorde 5 A-fag på andet år, og jeg afsluttede altså i alt 6 A-fag på 2 år. Man må gange sit snit med 1,03 (3%) pr. ekstra A-fag man har taget (i en STX har man 4 A-fag normalt), og dette er forklaringen på mit ekstraordinært høje snit. Hvis jeg søger ind på en videregående uddannelse inden for 2 år, vil jeg oven i købet kunne gange mit snit med 1,08 (8%) igen, hvilket giver 13,6. Ifølge wikipedia deler jeg derfor med 3 andre det næst-højeste gennemsnit i Danmark nogensinde.