Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Studieretningsprojekt om Akroyoga

Blog (DK)

Studieretningsprojekt om Akroyoga

Peter Hunter

Jeg har skrevet min SRP-opgave om akroyoga. Det lyder for godt til at være sandt, men det passer! Og jeg har fyret den af. Fagene er matematik og fysik, begge på A-niveau. For dig der ikke gider noget med tal og sådan, du kan frit scrolle ned til de links, der går til mit arbejdes resultater - en matematisk model (Geogebra) hvormed du kan udregne dit tyngdepunkt i en hvilken som helst stilling. Du kan også se et eksempel på brug af modellen - jeg har analyseret akroyogastillingen Dråben (performed by Lene L. og Emil B!). Og sidst, men ikke mindst, en udvidet analyse af stillingen Flaget (performed by Cecilie C. and yours truly!) Derudover er der et par andre fede billeder som du måske er med på i opgaven.

Her er abstractet, konklusionen, links og tak til... fra min opgave:

- Acroyoga -

Acroyoga is a new school of movement, which has spread from the United States and Canada to Europe and the rest of the world within the last decade. Acroyoga is a partner-sport about lifting and holding each other in yoga poses using strength, mobility and balance. The goal of this paper is to show that these poses can be analyzed with regards to balance in two dimensions using theory from mathematics and mechanical physics. Central to this work are the branches of mathematics called integral calculus and vector space, and the concepts center of mass, torque and moment of inertia from physics. Because the scope of this analysis is limited to analyzing static positions, the concepts of angular momentum and velocity are not used here. Part of the results of my work is development of a model for calculating a person’s center of mass using a picture and then applying this model to an acroyoga pose, demonstrating mathematically why the pose is balanced. Most importantly, I have completed a more complex analysis of an advanced acroyoga pose wherein the combined center of mass of two people is calculated using vectors, again showing mathematically that the pose is balanced. In this analysis, the calculated torque forces of each person cancel each other out with a high degree of precision. Because measuring the mass of an individual body part is difficult, all calculations relied on table values of average percentages of what the mass of each body part is relative to the total mass of a body. All results were in accordance with the predictions of the related theory: a satisfying outcome given the high degree of complexity inherent to quantitative measurements of humans. In conclusion, I have shown that acroyoga poses can be treated mathematically using mathematical and physical concepts, and that center of mass, combined center of mass, and torque forces can be calculated with the developed model.

 - Konklusion -

I denne opgave har jeg redegjort for relevant matematisk og fysisk teori, som jeg har brugt til at analysere akroyogastillinger. Først har jeg har redegjort for vektor- og integralregningen. Vektorregningen lægger fundamentet for teorien omkring legemers massemidtpunkter og kraftmomenter, ligesom integralregningen gør for teorien om inertimomenter. Jeg har vist hvordan integralregningen bruges til at udlede formler for bestemte inertimomenter, herunder et inertimomentet man ikke kan slå op i en formelsamling. Disse formler har jeg brugt til at beregne inertimomenter for en person i to akroyogastillinger. Jeg har vha. teorien om vektorer og legemers massemidtpunkter skabt brugbare modeller[1] i Geogebra, der kan udregne en persons massemidtpunkt, to personers massemidtpunkt og det fælles massemidtpunkt. I de to analyserede stillinger, Dråben og Flaget, har beregningerne vist, at det samlede massemidtpunkt ligger over stillingens understøttelsesflade, hvilket tilfredsstiller betingelserne for balance, som begrebet er defineret inden for biomekanikken. Jeg har derudover eftervist ved beregning, at den afbillede, avancerede akroyogastilling Flaget er i ligevægt pga. lige store, modsatrettede kraftmomenter, hvor de indgående kræfter er tyngdekræfter, der virker på personerne i stillingen. Alt i alt har jeg vist, at akroyogastillinger kan behandles matematisk, og at man kan vise teoretisk, at en stilling er i balance ved at analysere den i computerprogrammet Geogebra.

[1] Som jeg har delt på de sociale medier for akroyoga-miljøet

- Links til filer -

Fil 1 – ”Generel model for massemidtpunktsberegning” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/410253

Fil 2 – ”Massemidtpunktsanalyse af Dråben” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/410371

Fil 3 – ”Massemidtpunktsanalyse af Flaget” – http://tube.geogebra.org/material/show/id/411477

- Tak til… -

Jeg vil gerne sige tak til de følgende, der har været en stor hjælp ved skrivning af denne opgave.

  • · Lene L. og Emil B. for at demonstrere Dråben

  • · Tak til Julie H. (Aka. Cecilie H.C.) for at demonstrere Flaget, Fuglen og Blyanten med mig.

  • · Emil I. og Christina S. for at demonstrere star-på-base-oven-på-endnu-en-base med mig.

  • · Rikke V. – Valterri R. - Julie F. - Emil I. – Lea ”love” G. for at være med på billederne i bilag 1!

  • · USG-holdet på Islands brygge for at hjælpe med fotografering

  • · Alle de bevægelsesnørder jeg kender, inkl. alle i akroyoga-miljøet og alle fysioterapeuterne og ikke mindst alle forfatterne på min litteraturliste.

  • · Mine lærere, der gav mig lov til at skrive om akroyoga!