Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

Body Therapy

Book a body therapy session with Peter Hunter

Body Therapy / Kropsbehandling

(English below) Jeg tilbyder kropsbehandlinger til dig, som gerne vil have løsnet op i kroppen og opleve en helende pause i hverdagen.

Behandlingen foregår på Nørrebro.

1 time - 350 kr.

1,5 timer - 500 kr.

2 timer - 600 kr.

Booking via hello@peterhunter.dk

Om mig

peterhunterdk

Jeg er bachelor i Fysioterapi (færdig Januar 2020) og har studeret massage og kropsarbejde siden 2012. Med en varieret baggrund inden for bevægelse og kropslig udfoldelse har jeg en stor erfaring med berøring, bl.a. igennem kroyogaens bløde og terapeutiske elementer. Mine dygtige lærere har primært været Line Bangsbo og Jeppe Skovgaard, men jeg har også fået undervisning hos bl.a. Krishnatakis fra Grækenland, en mester i Thai Yoga Massage.

"Man skal ikke lade sig narre af Peters unge alder. Peter har et stort talent og viser et kæmpe engagement i sin behandling. Han lytter meget til sin klients individuelle behov og er opmærksom på kroppens signaler. Jeg giver Peter min varmeste anbefalinger, med risiko for at det kan blive sværere at få en tid hos Peter."
- Peter, HR-chef

English:

I offer therapeutic body massage sessions with the goal of loosening up the body and experiencing a healing break from everyday life.

Sessions are on Nørrebro.

1 hour - 350 kr.

1 ½ hours - 500 kr.

2 hours - 600 kr.

About me

I study physiotherapy (6th semester) and have studied massage for quite a couple years now. I have a varied background in movement (esp. acroyoga) and physical practices, and through this I have gathered an exceptional base of experience in quality of touch. My skilled teachers have primarily been Line Bangsbo and Jeppe Skovgaad, but I’ve also retreated with Krishnatakis from Greece, among others.