Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

How do I sign up?

Sign Up!

For links to my regular classes and workshops, click here.

PERSONAL TRAINING IN CPH OR ONLINE TRAINING:

EN


Use the form below with "PERSONAL/ONLINE TRAINING" as the title - and include the following:

  • YOUR GOALS

  • Your MOTIVATION, time and energy for the project

  • INJURIES, if relevant

With this start, I have a good foundation for helping you towards your goals from the place you are today. Feel free to include other points as well if needed. I will reply as fast as I can with an answer and instructions to send video of specific, relevant positions and movements, that will help tailor the program to your body.

 

DK


Brug formularen nedenfor med "PERSONLIG/ONLINE TRÆNING" i titlen og tag udgangspunkt i følgende:

  • DINE MÅL

  • Din MOTIVATION, tid og energi til projektet

  • SKADER, hvis relevant

Med denne start har jeg et godt udgangspunkt for at hjælpe dig imod dine mål fra det sted du står idag. Tilføj gerne andre punkter, hvis det er relevant for dig. Jeg vil svare så hurtigt jeg kan med bl.a. instruktioner i at sende video af specifikke, relevante stillinger og bevægelser, som vil være med til at skræddersy programmet til din krop.

Name *
Name