Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

1-3 Valkyriegade
København, 2200
Denmark

Teaching by Peter Hunter and blog in both Danish and English

The Life You Can Save...

Blog (EN)

The Life You Can Save...

Peter Hunter

Jeg er igang med at læse to bøger af Peter Singer, en australsk filosof, der fokuserer på etik. Bøgerne hedder "The life you can save" og "How are we to live?" - propfyldt med statistikker over elendigheden verden over, som er resultatet af bl.a. en skævvreddet økonomi, der optimerer profit, ikke mennesker og deres levestandard.

Singers syn på situationen og hans forslag til handling - fx at dedikere en større del af sin inkomst til effektive velgørende organisationer -  giver mig en følelse af altid savnet stolthed på vejne af os i vesten. Som tidligere samfundshader er den følelse stadig yderst sjælden... Men her er en mand, der skarpt analyserer misforholdet mellem the haves (os) og the have-nots (bl.a. de 10 mio. børn, der dør årligt af fattigdomsrelaterede årsager - 27.000 dagligt) - uden at negligere vestlig fattigdom, som dog aldrig nærmer sig ekstrem fattigdom - og uden at give mig følelsen af frustrerende magtesløshed, der så ofte kører snakken om verdens problemer lige ind i en energiforladt blindgyde.

Jeg føler mig inspireret til at følge Singer og nogle af de mennesker han nævner i sin TED-talk (se linket) i deres hensigt om, at skære ned på deres forbrug af unødvendige ting, og skære op på deres bidrag til essentielle organisationer og projekter.

Der er mange grunde til ikke at give sine penge væk til velgørende gøremål. En af dem, der ligger hjertet nær, er en modstand på at skamme sig over, at have det man har. Denne skam kan få en til at nægte at bidrage til X, som følge af en forkyndende afsender, der spiller på ens dårlige samvittighed - men den løser desværre ingen problemer.

Jeg håber, at flere mennesker vil forsøge at se på deres økonomi udefra, med en fortrøstningsfuld idé om, at menneskenes verden vil forandre sig drastisk, hvis nok prioriterer det virkeligt nødvendige over det overfladisk nødvendige. Man kan altid finde noget mere at bruge sine penge på i det her samfund, sådan er det. Og hvor mange af os føler, at vi har et overskud af penge? Men vi må altså tænke os om - for overskud, det har vi.

https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism

http://www.thelifeyoucansave.org/

Begge bøger, samt foredraget, kan varmt anbefales :)